Zobrazil(a) jste si tuto stránku, zřejmě se tedy chcete něco dozvědět o takové osobě nebo firmě.
U nás o takové firmě nebo osobě s jistotou víme, že se dopustila nekorektního jednání.
Výsledkem takového jednání bylo, že někomu vznikla škoda, a takové osobě nebo firmě vzniklo nějaké neoprávněné obohacení nebo výhoda, nebo to alespoň bylo jejím úmyslem.
Šlo o jednání, jehož potrestání - přinejmenším v praxi - zdejší právní řád zřejmě neumožňuje.

Zda se výše uvedené týká stejné osoby nebo firmy, kvůli které jste si tuto stránku zobrazil(a), je na Vašem posouzení.